Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

trafikislemleri

Giriş
ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ
 
1-Dilekçe
2-Ait olduğu yıla göre firma, acente,bayi adına tanzim edilmiş yetki belgesi
3-Firma, acente ve bayinin ait olduğu yıla göre ticaret odasından ticaret sicil kaydı
4-Faaliyet belgesi
5-Her araç için 1 yıllık mali mesuliyet sigortası
6-Her araç için 1 yıllık harç makbuz
7-Trafik Tescil Şube Md. Alınan geçici trafik belge formu
8-Firma yetkilisi veya vekaletname
 
1-Dilekçe
2-Fatura veya gümrük şahadetnamesi
3-Mali sorumluluk sigorta poliçesi
4-Taşıt alım vergisi makbuzu
5-Teknik Muayenelerinin yapıldığını gösterir EK- 1 formu ve makbuzu
6-Harç makbuzu
7-Kişi veya vekaletname
 
1-Dilekçe
2-Harç Makbuzu
3-Mali sorumluluk trafik sigortası
4-Kişi veya vekaletname
 
a)Yurtdışından gelen araçlar için
1-Dilekçe
2-Her araç için yurtdışında geçerli mali sorumluluk sigortası
3-Proforma fatura örneği
4-İthal izin veya yetki belgesi
b)Yurtdışına götürülecek araç için
1-Dilekçe
2-Her araç için yurt içinde de geçerli mali sorumluluk sigortası.
3-İhraç için izin veya yetki belgesi
4-Proforma fatura örneği
5-Kişi veya vekaletname
 
1-Sahiplik belgesi (fatura,şahadetname)
2-ÇKF makbuzu
3-TAV vergisi.
4-Karayolları uygunluk belgesi veya tip belgesi
5-Teknik Belgesi
6-Muayene (ithal araçlar için)
7-Tescil harcı
8-Mali sorumluluk trafik sigortası
9-Maliye kaydı
11-Defter kaydı
12-Vekaletname veya araç sahibi
 
1-Dilekçe-mali sorumluluk sigorta.
2-Kişi veya vekalet. (48 saat için )
 
1-Noter satış belgesi (noterden)
2-TAV makbuzu
3-Eski trafik tescil belgesi
4-Trafik mali sorumluluk sigortası veya zeyil name
5-Maliye kaydı
6-Bilgisayar kaydı
 
1-Eski araca ait ruhsat ve plakalar.
2-Satış olduysa noter satış belgesi.
3-Tescil harcı.
4-Maliye kaydı .
 
1-Aracın geldiği elden sakınca cevap yazısı.
2-Aracın eski plakaları,tescil ve trafik belgeleri.
3-Satış var ise noter satış belgesi.
5-Bilgisayar kaydı.
 
1-Karakol ifade Tutanağı
2-Asayiş Oto Masası Çalıntı Yazısı
3-Kaskolu ise Kasko Yazısı
 
1-Karakol Teslim Tutanağı
2-Asayiş Oto Masası Buluntu Yazısı
 
Trafik hizmetleri Başkanlığımızın 12.08.1999 Tarihli Noter satışı olmayan araçlarla ilgili yazılarında, Araçlarını noter satış senedi ile satmayan araç sahiplerinin dilekçe ile müracaatlarında ne gibi işlemin yapılacağı aşağıda açıklanmıştır;
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20.Maddesinde; "Noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir." denilmektedir. Bu nedenle, noterler dışında aracı devir alanla satan arasında akdedilen ve el senedi olarak tabir edilen belgelerin tescil kuruluşlarımızca kabulü mümkün görülmemektedir.
Kanunun 20.maddesinde belirlenen şekle aykırı olarak "el senedi" ile yapılan satışa müteakip vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenilmesi amacıyla aracın devri için noter satış senedi düzenlenmesi yönünde uyarılmaları, bunun mümkün olmaması ve alıcı şahsın noter satış senedi yapmaya yanaşmaması veya ilk sahibinin aracı devretmesini takiben bir çok el değiştirmesi durumunda konunun adli mercilere intikal ettirilerek bu makamların vereceği karara uygun hareket edilmesi gerekmektedir.
 
Otomobilin motorundan şanzımanına, kaportadan döşemesine kadar dikkatle inceleyin. Mümkünse satın almaya bir otomobil tamircisi ile gidin.
Otomobilin çalıntı olup olmadığını anlamak için motor ve şase numaralarını,ruhsattaki motor ve şase numaraları ile karşılaştırın. Çalıntı otomobil aldıysanız ödediğiniz paradan olacağınız gibi,çalmadığınızı ispatlayana kadar uğraşmanız gerekecektir.
Otomobili mutlaka deneyin.Tanıdığınız bir tamirci veya kaportacıya götürüp kontrol ettirin.Kaza geçirip sonradan toplanmış olabilir
 • İçişleri Bakanlığı
 • Bimer
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polsan
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi