Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

sarikaya

Giriş
 
 
 
 
 
SARIKAYA İLÇEMİZ
 
 
 
TARİHİ VE COĞRAFİ YAPISI
 
....... Sarıkaya İlçesi Anadolu'da ilk siyasi birliğini kurmuş olan Hitit İmparatorluğunun kuruluş alanı içerisinde bulunmaktadır. Bu devrin vesikası olan höyüklere Sarıkaya'nın köylerinde çokça rastlanmaktadır. Hititlerden sonra bu bölge Asuriler' in ve ardından da İskender'in işgaline uğramış ve tahminen M.Ö.1.asırda Romalılar'ca alınmıştır.
....... İlçede Roma devrine ait tarihi kalıntılar ve eserlerin yanında çok sayıda yazılı vesikalara da rastlanmaktadır. Sarıkaya Romalılar devrinde 7000 haneli Opel adında bir şehirdi. Kaplıcalarıyla ünlü ilçemizde bulunan Roma devrine ait, kaplıca kalıntısının Roma Krallarından birinin kızı için yapıldığı söylenmektedir. Sarıkaya'da Romalılardan kalma büyük taşlarla örülü duvar kalıntılarına, şehri çevreleyen surların temellerine,sütunlara ve sütün başlıklarına yapılan kazılarda sık sık rastlanmaktadır.ular ve Osmanlılar Devri :
....... İlçemizin 1071 Malazgirt Zaferinden sonraki yıllarda, bölgenin Selçuklu hakimiyeti altına girdiği ve Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlıların hakimiyetine geçtiği sanılmaktadır. Günümüzde, İlçemiz sınırları içerisinde Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden kalma az sayıda yerleşik Türkmen köylerine rastlanmakla birlikte 1878 Osmanlı-Rus (93 Harbi) savaşı nedeniyle Doğu Anadolu bölgesinden göç eden ve (Kars Muhaciri) diye adlandırdığımız halkımızın yerleştiği köylerde bulunmaktadır.riyet Devri :
....... Cumhuriyet döneminden itibaren, Sarıkaya'ya 1924-1936 yıllarında Yunanistan,Romanya ve Yugoslavya'dan gelen, 1951 yılından itibaren de Bulgaristan'dan zaman zaman göç eden Türk vatandaşları yerleştirilmiştir.
....... Sarıkaya ilçesi, 1935 yılına kadar Boğazlıyan ilçesinin bir köyü iken, dönemin Valisi Bekir Sami BARAN tarafından bucak merkezi haline getirilmiş ve o zamana kadar bucak merkezi olan Aşağısarıkaya köyünden bucak teşkilatı tamamen alınarak,Terzili Hamamı veya Hamam köyü diye anılan şimdiki İlçe merkezine getirildiği için, ilçenin adı Sarıkaya olarak anılmaya devam etmiştir.Daha sonra 1957 yılında aynı adla İlçe merkezi olmuştur.

Sosyal Yapı
....... İlçe halkı, geçimini tarım, hayvancılık ve kısmen ticaretle sağlamaktadır. Birkaç küçük ölçekli sanayi sitesi haricinde imalat sektörü gelişmemiştir.
Konut Durumu :

....... İlçe merkezi 15 mahalle ve 2315 haneden teşekkül etmektedir. İlçe genelinde (Belde ve köylerle birlikte) yaklaşık 10.000 civarında oturmaya elverişli konut bulunmaktadır. İlçe merkezindeki konutların çoğunluğu karkas ve çok katlı olup, köylerimizde kısmen de olsa kerpiç ve yığma yapılara rastlanmaktadır. İlçe merkezinde konut yapımına yönelik inşaatların yoğun olmasına rağmen, özellikle yurt dışındaki işçilerin yaptırmış olduğu konutların,bu şahıslar tarafından kiraya verilmemesi, İlçede kiralık ev sıkıntısına neden olmaktadır.
Çalışma Hayatı :

....... İlçe ekonomisinin temelini tarım ve kısmen de hayvancılık faaliyetleri oluşturmaktadır. Önemli bir sanayi tesisimiz bulunmamakla birlikte, ilçe merkezinde özel sektöre ait üç un fabrikası, iki tuğla fabrikası, bir ayakkabı fabrikası, bir adet de hazır giyim atölyesi mevcuttur. İlçe merkezindeki halkın bir kısmı ticaretle uğraşmaktadır. Özellikle yurt dışında bulunan işçi vatandaşlarımızın getirdikleri döviz sayesinde ve kaplıca turizmi nedeniyle, yaz aylarında ticaret hacmi artmaktadır
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Bimer
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polsan
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi