Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

pasaportbilgileri

Giriş
PASAPORT İŞLEMLERİNİZ
 
 • ÖNEMLİ DUYURU: 5681 SAYILI KANUN İLE PVSK'nın 5. MADDESİ DEĞİŞTİĞİNDEN BAHİSLE PASAPORT VEYA PASAPORT YERİNE GEÇEN BELGE ALMAK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN KİŞİLERİN PARMAK İZİNİN ALINACAĞINDAN PASAPORT ALMAK İSTEYEN HER ŞAHIS BİZZAT MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELEREK PASAPORT MÜRACAATINDA BULUNACAKLARDIR.

 • PASAPORT HARÇ BEDELLERİ VE DEFTER BEDELİ

6 aya kadar olanlar
(Bu süreye birçok ülke vize vermemektedir)
80,50 TL
1 yıl için olanlar
117,60 TL
2 yıl için olanlar
191,90 TL
3 yıl için olanlar
272,40 TL
3 yıldan 10 yıla kadar olanlar ( 10 YIL)
383,85 TL
Pasaport Defter Bedeli
62,50 TL
 • Pasaport Defter Bedelleri ve Pasaport Harçlarını tahsilâta Yetkili Bankalar aşağıya çıkartılmıştır;
 • 1-TC ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  2-TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  3-TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  4-TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  5-YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  6-TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  7-AKBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  8-HSBC BANKA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  9-DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  10-FORTİS BANKA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  11-TEKSTİLBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  12-ŞEKERBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  13-FİNANSBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  14-TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  15-ANADOLUBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  16-ING BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  17-ALTERNATİFBANKA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  18-EUROBANK TEKFEN A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  19-TURKISH BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  20-CİTİBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  21-TURKLANDBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  22-TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  23-ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  24-ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  25-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  PASAPORT BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER


  UMUMA MAHSUS PASAPORTLAR İÇİN

  - Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı)
  - Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalı fotoğraf
  -Varsa daha önceden alınmış pasaportlar
  - Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont (yatırılacak defter ve harç bedelleri dekontlarına "tahsil edilmiştir" kaşesinin basılması, 1.nüshasının
  vatandaşa verilmesi ve dekontta tahsilatı yapan memurun imzasının bulunması gerekmektedir).
  -Pasaport harç bedelinin yatırıldığına dair dekont (yatırılacak defter ve harç bedelleri dekontlarına "tahsil edilmiştir" kaşesinin basılması, 1.nüshasının vatandaşa verilmesi ve dekontta tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir).

 • BAŞVURU SAHİBİNİN DURUMUNA GÖRE TALEP EDİLEBİLECEK DİĞER BELGELER

 • - Reşit olmayan çocuklardan, anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname
  - Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa, mahkeme tarafından atanmış vasisinin noterden veya bizzat pasaport şubesine gelerek vereceği muvafakatname
  - (Eski tip pasaport işlemleri için) Mesleğe ilişkin belge (işçi, ihracatçı, ithalatçı, kasap, gazeteci, şoför ile kamu görevlilerinin bu görevlerini belgelendirmeleri gerekmekte, diğer meslek sahiplerinin beyanlarına göre işlem yapılmaktadır)
  - Yurt dışında işçi olarak çalışanlar ile bu kişilerin eş ve çocukları başvuracaklar ise iş ve işçi bulma kurumundan alacakları belge.
  - Türkiye'deki üniversitelerde çalışan öğretim elemanları ile öğrenim gören öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılmak üzere veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkışlarında ilgili üniversiteden alacakları ve ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı'na onaylatacakları harçsız pasaport talep yazısı
  (Bu kişilere, pasaport kanununun 15. maddesinde belirtilen sürelerle sınırlı kalmak kaydıyla yurt dışına gidip gelecekleri süreler kadar harçsız pasaport tanzim edilir. 6 aydan daha az süreli belge getirenlere 6 ay; 6 aydan daha fazla süreli belge getirenlere 1 yıl; 1 yıldan daha fazla süreli belge getirenlere 2 yıl süreli harç muafiyeti uygulanır.
  Yukarıda belirtilenler dışındaki kişiler ise Milli Eğitim Bakanlığından alacakları yazıyı başvuracakları merkeze ibraz edeceklerdir.
  - Mahkeme yoluyla ad, soyad, yaş vb. değişiklikler yaptırmış veya nüfus nakli yaptırmış olan kişilerden ise kesinleşmiş mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.

  HUSUSİ PASAPORTLAR İÇİN

  a) Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu (emekli olan veya çekilme sebebiyle kurumlarıyla ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport başvuru formlarını bulundukları ilin pasaport şube müdürlüklerinden temin edebilirler)
  b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösteren, kurumlarından alacakları mühürlü belge
  c) 01.08.1997 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı tarafından, bu tarihten sonra İl Emniyet Müdürlükleri tarafından "Emekli" sıfatıyla kendisine, eşine veya çocuklarına düzenlenmiş hususi pasaportlarının değiştirilmesi talebinde bulunanların emekli cüzdanlarının aslı ve fotokopisi
  - Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı)
  - Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalı fotoğraf
  - Varsa daha önceden alınmış pasaportlar
  - Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont
  * Hususi pasaport başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.
  * Hususi pasaportlar harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.
 • BAŞVURU SAHİBİNİN DURUMUNA GÖRE TALEP EDİLEBİLECEK DİĞER BELGELER

 • - Reşit olmayan çocuklardan, anne ve babaları ya da kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname
  - Mahcurlar (kısıtlı, zihinsel engelliler) için başvurulacaksa, mahkeme tarafından atanmış vasisinin noterden veya bizzat pasaport şubesine gelerek vereceği muvafakatname
  - Hak sahibinin vefatı durumunda eşinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (hak sahibinin eşinin nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının "Dul" ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir)
  - Başvuru sahibinin eşinin ve 7 yaşından gün almış çocuklarının başvuru sırasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat başvuruya gelmeleri gerekmektedir. Ancak hak sahibinin başvuruya gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilecek muvafakatname, vekaletname ya da taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni temsilcilerine teslim edilecektir.
  - Hususi pasaport talebinde bulunan kadın eşinden boşanmışsa ve velayeti kendisinde olan çocuklarına hususi pasaport çıkarmak istiyorsa, vukuatlı nüfus kayıt örneği ya da kesinleşmiş mahkeme kararı
  - Hususi pasaport hak sahibinin yanında, eşine, ergin olmayan (18 yaşını ikmal etmemiş) çocuklarına, (müracaat tarihi itibariyle ay, gün ve yıl dikkate alınacaktır)ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar (Açıköğretim Lisesi ve Açıköğretim Fakültesi dahil öğrenim gördüğü okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile), yine ergin (18 yaşını ikmal etmiş) olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan; aynı zamanda bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği (tam teşekkülü Devlet hastanesinden alacakları) sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına hususi damgalı pasaport verilebilir. Ancak, hususi pasaport alma şartlarına haiz hak sahibinin ergin olan ancak eğitim ve öğretimine devam etmeyen çocuklarının evli bulunmasa veya iş sahibi olmasa da hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunmamaktadır.
  - Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkasıyla evlenmemiş olmaları kaydıyla hususi pasaport verilir. Dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine hususi pasaport verilememektedir. Bu işlemle ilgili olarak, eşinin vefatından sonra kendisinin bir daha evlenmediğini belgeleyen nüfus kayıt örneği getirilmesi gerekmektedir.

  HİZMET PASAPORTU İÇİN

  - Başvuru sahibinin, mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış Hizmet Pasaportu Talep Formu
  - Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı)
  - Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalı fotoğraf (yurt dışı başvurular için 1 adet yeterlidir)
  - Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont
  * Hizmet pasaportu başvuruları yurt içinde yalnızca İl Emniyet Müdürlüklerince kabul edilmektedir.
  * Hizmet pasaportları harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden yalnızca pasaport cüzdan bedeli alınmaktadır.

  BAŞVURU SAHİBİNİN DURUMUNA GÖRE TALEP EDİLEBİLECEK DİĞER BELGELER

 • - Daha önceden herhangi bir pasaport alınmışsa ilgili pasaport şubesine iade edilmesi, daha önce alınmış umuma mahsus pasaportları, hizmet pasaportu alırken ilgili pasaport şubesine iade edenler, formdaki ilgili bölüme umuma mahsus pasaportlarını ilgili pasaport şubeye teslim ettiklerini ve geri almadıklarını beyan edecekler, ancak sözkonusu pasaport dosyalarında bulunamaz ise, umuma mahsus pasaportlarına kayıp işlemi yapılarak, beyan edenler hakkında T.C.K.'nın 206. maddesine göre yalan beyanda bulunmaktan, formu onaylayan kurum yetkilileri hakkında ise "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu"ndan işlem yapılmaktadır. Bu nedenle, daha önceden alınmış umuma mahsus pasaportlar hak sahiplerinde ise mutlak surette başvuru sırasında getirilmesi, hak sahiplerinde değilse formun ilgili bölümüne doğru beyanda bulunulması gerekmektedir.
  - Reşit olmayanlar için, kanuni temsilcilerinin noterden veya pasaport şubesine bizzat gelerek verecekleri muvafakatname
  - Başvuru sahibinin eşinin ve 7 yaşından gün almış çocuklarının başvuru sırasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat başvuruya gelmeleri gerekmektedir.
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Bimer
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polsan
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi