Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

bogazliyan

Giriş
BOĞAZLIYAN İLÇEMİZ
 
 
 
BOĞAZLIYAN'IN TARİHİ
 
COĞRAFİ YAPISI
 
İDARİ DURUM
 
 
 
BOĞAZLIYAN'IN TARİHİ
Halk arasındaki söylentilere göre Boğazlıyan'ın yerinin kurulduğu dönemde bir bataklık halinde sazlıklarla kaplı olduğu bu nedenle buraya girmek isteyenlerin birçoğunun boğulduğu o sebeple bölgeye Boğazlıyan dendiği sonradan ilçenin adı da isminden dolayı Boğazlıyan olarak kaldığı sanılmaktadır. 
Boğazlıyan adı teberi tarihinde "barış içinde yaşanan yer anlamına geldiği ve isminin bundan ötürü verildiği kaydı bulunmaktadır.
Boğazlıyan ilçesi ve çevresindeki höyüklerden (Boğazlıyan, Yoğunhisar, Çalapverdi, Yazıkışla, Derevipınar) anlaşıldığına göre Hitit uygarlığı ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde ilçe ve çevrelerinin yerleşim merkezleri olduğu anlaşılmaktadır.
Boğazlıyan ilçesinin kurulmuş olduğu bu bölge bir takım ünlü uygarlıklara sahne olmuştur. Anadolu'nun bir çok uygarlıklara beşiklik yaptığı kesindir Boğazlıyan ise bu önemli bölgenin kavşak noktalarından biridir.
Bu bölgede Kızılırmak çayı içerisinde kurulan ilk önemli uygarlığın Hitit Devleti olduğu bilinmektedir. Çevremizde Boğazlıyan, Yoğunhisar, Yazıkışla, Dereçepni, Devecipınar'daki kalıntılar bunların birer belgesidir. 
Boğazlıyan Osmanlı İmparatorluğu döneminde daha büyük yerleşim merkezi olmaya doğru adım atmıştır. Boğazlıyan'ın kaderi Yavuz Sultan Selimin Çaldıran Savaşı için doğuya giderken ordularının bir kısmı Boğazlıyan toprakları üzerinden geçmiştir.
Yavuzun Orduları geçtikleri ırmak ve dereler üzerinde köprüler yaptırıyorlardı. İşte bu geçiş Tek Göz (Kayseri Köprüsü ) Paşa Köy Köprüleri ve Erkilet Bağları üzerinde yaptırılan " Toprak Han " Boğazlıyan'ın önemini artırır.
 
 
 
COĞRAFİ YAPISI
Boğazlıyanın yeri: Yozgat ilinin güneyindedir. Yozgat kayseri yolu üzerine kurulmuştur. İlçemizin yozgata olan uzaklığı (sarıkaya-sorgun güzergahından) 125 km dir. Atatürk yolundan ise 85 km dir. Kayseri il merkezine olan uzaklığı ise 80 kmdir. Yine kayseri il merkezine erkilet ilçesi üzeinden 45 km dir.
Doğudan çandır, kuzeyinden Sarıkaya ne Yozgat, batıdan yeni fakılı, kozaklı (Nevşehir) güneyinden ise, kayseri felehiye ile çevrilidir. Yüzölçümü 2129 km dir. Deniz seviyesinde yüksekliği 1050 m dir.bir ova üzerinde kurulmuştur. İlçemiz kayseri-ankara demir yolunun yenifakılı istasyonuna 23 km lik kara yolu ile bağlıdır.
Oluşumu: İlçemiz boğazlıyan içanadolu bölgesi ile üst eosen-oligesen'de karalaşmasını bitirmiştir. Bu zaman su yüzüne çıkan genç oluşmalar, başta Kırşehir olmak üzere eski kütleleri sararak onları ara kütlesi biçimine getirmiştir. III.Jeolojik devir sonuna değin aşağının yontuk düz durumuna gelen bölge, son büyük yer kabuğu hareketleri yayılması bürtün olarak yükselmiştir. Türkiyenin kenarları çok yükselip, ortası az yükseldiği için bölge kenarlara göre aşağıda kalmıştır.
Bu harekeler sırasında yeryüzünetaşan mağma, bölgeyi geniş bir biçimde etkisi altına almıştır. İçanadolu ile birlikte ilçemizin 
Büyük bir bölümü Erciyes volkanlarının etkisinde kalmıştır. Çevremizde platolar ile kalın tüf geniş yer kaplar. 
Genel Özellikler: bozok platosu üzerinde yer alan Boğazlıyanda doğudan gelen Kozan özü kuzeyinden gelen Karacali özü ve güneydoğusunda Karakoç özü yer alır. İlçe sınırları içinde bulunan Uzunlu barajı Kozan özü üzerine kurulmuştur. Sulama amaçlıdır Uzunlu barajının suları ile yaklaşık 80.000 dekar arazi sulanmaktadır.
İlçemiz arazisinde düzlük ve dalgalı düzlükler geniş yer tutar.bu nedenle büyük tarım olanaklarına sahiptir. Engebeli araziler daha çok ilçe sınırlarının kenarlarında yer kaplar.
Boğazlıayn ilçesi kuzey batısında 1089 m yükseltisindeki 3 huriye köyü. Daha ortada Eğri tepeleri Güneydoğusunda 1369 m Kekliçek Dağları ile engebelinmiştir. Doğudan batıya Kurşunlu ve Nohutlu yükseltileri arazilerin düzlüğünü bozucu görünüşlerdedir. Yine kuzeyde 1683 metre yükseltisindeki Yazır Dağı yer alır. Akdağların uzantısı durumundaki Çaldağı 1750 m ile en yüksek yerdir. Boğazlıayn ve çevresinde karasal iklim görülür. Ancak ilçemiz ovada kurulu ve çevrenin açık olması yüzünden rüzgarlar daha etkilidir. Bu rüzgarlar hem kışın soğuk yapar, hemde tarım arazileri ve bitkileri için zararlıdır. Kış mevsimleri uzun ve soğuk kar yağışlı, yaz mevsimleri sıcak ve kurak, buharlaşma fazladır. Genellikle ilkbahar mevsimi yağışlıdır. Yaz mevsiminde oldukça düşük kış mevsiminde yüksek basınçlar etkisini sürdürür. Dolulu ve sisli günler fazladır. Sıcaklıklılar arasındaki fark büyük olur. Karasal iklimlerde olduğu gibi, doğal bitki örtüsünde Bozkır bitki örtüsü hakimdir. Dağların üzeri çıplak olup ağaç toplulukları gelişmemiştir. Dere ve çay kenarlarında söğüt ve kavak türü ağaç toplulukları görülür.
Boğazlıyan ovası ilçenin Kuzeybatısında yer alır. Bölgeye göre çukurda kalmamıştır. Doğu-batı istikametinde uzunluğu 7 km, genişliği 6kmdir. Ovanın ortasından Boğazlıyan Çayı(kozan özü) ve kolları geçer. Ovanın büyük bir bölümünü sular. Ayrıca vadi tabanlarında irili ufaklı küçük düzlükler vardır. Boğazlıyan ovası oldukça verimlidir. Genellikle pancar, buğday ve arpa tarımı geniş yer tutar. 
Akarsular
Kozan özü:Çayıralan, çandır Uzunlu, Güveçli, Çalapverdi ve Boğazlıyan'dan geçerek cavlak kaplıcası suyu ile karışarak, karacali ve karakoç özü şle birleşerek yenifakılı istikametine akar ve kızılırmakın büyük koıllarından olan delice çayına dökülür.
Karakoç özü:Felahiye sınırlarından doğar yazıkışla oğulcuk karakoç boğazlıyanın güneyinden geçerek cavlak yakınlarında kozan özü ile birleşir.
Karacali özü:yapalak yoğunhisardan geçerek boğazlıyanın kuzeyinden geçer ve cavlak yakınlarında kozan özü ile birleşir.
 
İDARİ DURUM
......İlçemizin merkez nüfusu 16800 dir.İlçemize bağlı 9 kasaba, 23 köy bulunmaktadır.Yozgat ilinin güneyindedir.Yozgat Kayseri yolunun üzerine kurulmuştur.Yüzölçümü 2129 km dir.Deniz seviyesinden yüksekliği 1050mt'dir.Bir ova üzerine kurulmuştur.İlçemiz Kayseri Ankara demiryolunun Yenifakılı istasyonuna 23kmlik karayolu ile bağlıdır.İlçemizin Yozgat'a uzaklığı (Sarıkaya-Sorgun güzargahından)125kmdir. Atatürk yolu üzerinden 85 km dir. İlçemizin Kayseriye uzaklığı 80 km dir. 
İlçe genelinde karasal iklim hakim olup, yazları, sıcak ve kurak, kışları; soğuk ve kar yağışlıdır. İlçe, ova kenarında kurulduğu için her yönden rüzgarın etkisine açıktır. Sert rüzgarlar; özellikle, kış mevsiminde sıcaklığın daha çok düşmesi ne yol açmaktadır. İlçe, Yozgat ili genelinde en az yağış alan yer olduğu için, yaygın doğal bitki örtüsü, bozkırlardır. İlçe sınırları içerisinde orman örtüsü yoktur ve dağlar çıplaktır. Ancak, dere ve çay kenarlarında ticari amaçla yetiştirilmiş söğüt ve kavak toplulukları yer almaktadır.
İlçenin Bahariye Köyü'ndeki "Cavlak" adındaki kaplıca yatırımcıları beklemektedir. Bu kaplıcanın turizme kazandırılmasıyla termal turizm açısından önemli bir getiri sağlayacağı muhakkaktır.
İlçemiz Yozgat iline bağlıdır.Boğazlıyan ilçe merkezi 10, Devecipınar 3,Uzunlu 5,Ovakent 2, Yamaçlı 3, Yenipazar 2, Özler 2, Sırçalı 2, Çakmak 1 Çalapverdi kasabası 2 mahalleden oluşmaktadır.
İlçe merkezinde betonarme yapılar ağırlık kazanmıştır. İlçeye bağlı köylerden merkeze devam eden göç yeni konut yapımını hızlandırmıştır bunun sonucunda konut kooperatifçiliği yaygınlaşmaktadır. kerpiç malzeme ile konut yapımı merkez ve kasabalarda tamamen ortadan kalkmıştır.
Yurtdışında çalışan işçi nüfusun yoğun olduğu Yamaçlı kasabası ,Özler ve Sırçalı Kasabaları ile yerleşim birimleri yeni konutlarla adeta yeni kurulmuş gibidirler.
İlçe merkezi 4500 hane olup , bu hanelerin % 90' ı betonarme , geriye kalan kargır ve ahşap yapıdır.Köylerde ise % 60 betonarme , geriye kalan konutlar kargır ve kerpiç yapıdır.
Ayrıca ilçemize TOKİ tarafından yaptırılan 320 konut halkımızın hizmetine sunulmuş sosyal bir yerleşim sağlanmıştır.
2007 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre merkezimizde 16800 kişi yaşamaktadır.
 
 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Bimer
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polsan
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi