Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Pasaport İşlemleri

Giriş
 
 
 
 
PASAPORT MÜRACAATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
PASAPORT TÜRÜ
İSTENEN BELGELER
SÜRESİ
ARANAN ŞARTLAR
 
 
UMUMA MAHSUS PASAPORT
 (BORDO PASAPORT)
 
-Nüfus Cüzdanı Aslı
-Pasaport Defter Bedeli (87.50 TL.) (Banka dekontları ’tahsil edilmiştir’ kaşeli ve ıslak imzalı olmalı)
-Pasaport Harç Bedeli
-2 Adet Biyometrik Fotoğraf
 
6 AY    199.20 TL
1 YIL    250.80 TL
2 YIL    353.90 TL
3 YIL    465.80 TL
5 ve 10 yıl  620.60 TL
-Herkes Umuma Mahsus Pasaport müracaatında bulunabilir.
-18 yaşından küçükler için 5 yıl düzenlenir.
-18 yaşından küçükler için anne ve baba muvafakatı gerekir.
 
 
 
HUSUSİ DAMGALI PASAPORT
(YEŞİL PASAPORT)
 
-Nüfus Cüzdanı Aslı
-Pasaport Defter Bedeli (87.50 TL.) (Banka dekontları ‘tahsil edilmiştir’ kaşeli ve ıslak imzalı olmalı)
-2 Adet Biyometrik fotoğraf
-Kurumdan Talep Formu
-Çocuklar İçin Öğrenci Belgesi
 
 
 
 
 
5 YIL GEÇERLİDİR.
 
-Devlet Memuru olup kadro derecesi 3’e düşenler Hususi Damgalı Pasaport alabilirler.
-18 yaşından büyük çocukların Hususi Damgalı Pasaporttan yararlanabilmeleri için öğrenci olma, bekar olma ve sigortalı bir işte çalışmama şartlarının birarada olması gerekir.
 
 
 
HİZMET DAMGALI PASAPORT
(GRİ PASAPORT)
 
-Nüfus Cüzdanı Aslı
-Pasaport Defter Bedeli (87.50 TL.) (Banka dekontları ‘tahsil edilmiştir’ kaşeli ve ıslak imzalı olmalı)
-2 Adet Biyometrik Fotoğraf
-Kurumdan Talep Formu
 
 
 
Görevlendirme süresince geçerlidir
 
 
 
-Devlet Memuru olmayanlar için Valilik Oluru istenir.
 
 
 
PASAPORT HAZIRLANMASI VE BASIMI
 
 
SIRA
NO
PASAPORT HAZIRLANMASI VE BASIMI
KANUN MADDESİ
1-
ŞAHSIN PASAPORT MÜRACAATI
Türk vatandaşları ile yabancılar Türkiye'ye girebilmek ve Türkiye'den çıkabilmek için yolcu giriş - çıkış kapılarındaki polis makamlarına usulüne uygun ve muteber pasaport veya pasaport yerine geçerli bir vesika ibraz etmeye mecburdurlar.(5682 sayılı pasaport Kanunu madde 2)
2-
ŞAHSIN EVRAKLARININ KONTROLÜ
                Pasaport müracaatında gerekli belgeler
                MADDE 16 – (1) Pasaport alacak kişinin bizzat müracaatı esastır. İlgiliden durumuna göre aşağıdaki belgeler istenir:
                a) T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı.
                b) Son altı ay içerisinde çekilen 2 adet biyometrik fotoğraf.
                c) Pasaport değerli kağıt bedeli ödendi makbuzu.
                ç) Umuma mahsus pasaportlar için harç bedeli ödendi makbuzu.
                d) Ergin olmayanlar ve kısıtlılar için muvafakat belgesi.
                e) Kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı.
                f) Varsa daha önce alınmış geçerliliği olan pasaport.
                g) Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportları için talep formu.
                ğ) Hak sahibinden dolayı diplomatik, hususi veya hizmet pasaportu alacak ergin olan çocukları için öğrenci belgesi.
                h) Hak sahibinden dolayı diplomatik pasaport alacak ergin çocuklar için taahhütname belgesi.
                ı) Diplomatik pasaport alacak resmi unvan sahibi için atama, görevlendirme veya olur belgesi.
                i) 7 yaşını bitirmiş müracaat sahiplerinden polis makamlarınca verilen parmak izi alındı belgesi.
                (2) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler konsolosluklarda yapılan işlemlerde istenmez. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak farklı belgelerin istenmesi veya bu belgelerin elektronik ortamda teyit edilmesi ile bunların geçerliliği genelge ile düzenlenir.
 
3-
ŞAHSIN MÜRACAATININ ALINMASI
Pasaport müracaatlarının alınması
                MADDE 15 – (1) Diplomatik pasaportlarla ilgili müracaat işlemleri Dışişleri Bakanlığı ve dış temsilcilikler tarafından yürütülür.
                (2) Hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportlar İçişleri Bakanlığı adına valiliklerce verilir. Valiler, bu yetkilerini vali yardımcılarına, kaymakamlara, il veya ilçe birimlerine devredebilir.
                (3) Hususi ve hizmet pasaportlarının müracaat işlemleri, yurt içinde sadece il emniyet müdürlüklerince, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile dış temsilciliklerce yapılır.
                (4) Umuma mahsus pasaportların müracaat işlemleri, yurt içinde il birimlerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce yapılır.(Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Madde 15)
 
4-
ŞAHSIN PARMAK İZLERİNİN ALINMASI
6) 2559 sayılı PVSK’nın 5681 sayılı Kanunla değişik 5’inci maddesinin yürürlüğe girdiği 14 Haziran 2007 tarihinden itibaren, “yenileme, ad veya soyad değişikliği, kayıp, çalıntı ve benzeri sebepler”den dolayı sürücü belgesi, silah ruhsatı, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunan kişilerin de parmak izi ve fotoğrafının alınması gerekmektedir. Bu belgelerden herhangi birinin alınması için yapılacak daha sonraki başvurularda ise, ilgilinin tekrar parmak izinin alınmasına ihtiyaç olmayacak ve 5 inci madde çerçevesinde işlem yapılabilecektir.
5-
PASAPORT KONTROL AMİRİNİN
 
ONAYI-
PASAPORT ONAY AMİRİNİN KONTROLÜ VE BASIMA GÖNDERİLMESİ.
Pasaport müracaatlarının onaylanması
               
MADDE 17 – (1) Müracaatları tamamlanan hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportlar kontrol amirinin yazılı ve elektronik ortamda onaylamasından sonra pasaportu imzalamaya yetkili kişinin onayına müteakip onay amiri tarafından onaylanır. Konsolosluklarda alınan başvurular doğrudan onay amirine gönderilir.
Bu işlemlerin bitimini müteakip  basım merkezine gönderilir.
 
 
 
 
 
2016 YILI HARÇ BEDELLERİ:
 
SÜRE
HARÇ MİKTARI
CÜZDAN BEDELİ
TOPLAM ÜCRET
6  AY
111.70 TL
87.50 TL
199.20 TL
1 YIL
163.30 TL
87.50 TL
250.80 TL
2 YIL
266.40 TL
87.50 TL
353.90 TL
3 YIL
378.30 TL
87.50 TL
465.80 TL
5 VE 10 YIL
533.10 TL
87.50 TL
620.60 TL
 
NOT:18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE 5 YIL-18 YAŞINDAN BÜYÜKLERE 10 YIL OLARAK DÜZENLENİR.
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Bimer
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet
 • PEKAY
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polsan
 • Ulusal Ulaştırma Portalı
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi